Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
Class
Teacher
Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice 9.B
0
6:55 - 7:40
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
9
15:30 - 16:15
Mon
9.B
M
Ski
A9 4
JAU
Aj
Bla
A9 3
9.B
Aj
Chm
9.B
Čj
Kuf
9.B
Jnč
RJ91
9.A
Rj
Koh
NJ92
Šití
Nj
Chm
RJ92
9.B
Rj
Dab
9.B
D
Koh
9.B
Ch
St
Tue
9.B
Čj
Kuf
9.B
Fy
Fuč
9.B
M
Ski
9.B
Hv
Koh
Inf1
Díl
S: Pč
Do
Inf2
Vař
S: Pč
Ski
9.B
L: Vv
Ski
Inf1
Díl
S: Pč
Do
Inf2
Vař
S: Pč
Ski
9.B
L: Vv
Ski
Wed
9.B
M
Ski
9.B
Z
9.B
Čj
Kuf
A9 4
JAU
Aj
Bla
A9 3
9.B
Aj
Chm
9.B
Jnč
RJ91
JAU
Rj
Koh
NJ92
9.A
Nj
Chm
RJ92
9.B
Rj
Dab
Thu
F-CH
Ch
St
9.B
Čj
Kuf
A9 4
9.B
Aj
Bla
A9 3
JAU
Aj
Chm
ČJM1
F-CH
M
Ski
ČJM2
9.B
Čj
Kuf
ČJM1
9.B
Čj
Kuf
ČJM2
8.B
M
Ski
F-CH
Fy
Fuč
F-CH
Ov
Plo
Fri
A9 4
JAU
Aj
Bla
A9 3
9.B
Aj
Chm
9.B
D
Koh
9.B
M
Ski
9.B
Z
Tv9d
Tv-M
Tv
Jnč
Tv9c
TVS1
Tv
Do
Tv9d
Tv-M
Tv
Jnč
Tv9c
TVS1
Tv
Do
Powered by